START > Praktisch


De logopedist zorgt voor preventie, diagnose, behandeling en follow-up van peuters, kleuters, kinderen en volwassenen met logopedische problemen.

Wij gaan steeds als volgt te werk:

STAP 1: We nodigen u uit voor een anamnesegesprek waarbij wij u eerst aan het woord laten om zo uw hulpvraag te kunnen formuleren en uw bezorgdheden te kunnen uiten.  We gaan ook samen wat dieper in op de problematiek en kijken of therapie effectief nodig en zinvol kan zijn. Indien dit het geval is zullen wij u doorverwijzen naar een specialist of huisarts, want vaak is een voorschrift van hen nodig om terugbetaling te kunnen krijgen van uw mutualiteit.

STAP 2: Nadat we het ingevulde voorschrift voor logopedisch bilan ontvangen hebben, wordt een afspraak gemaakt voor het onderzoek. Op die manier kunnen we het probleem ook kwantitatief in beeld brengen.

STAP 3: Indien uit het onderzoek blijkt dat er effectief een probleem aanwezig is en er logopedische begeleiding noodzakelijk is, dient u het voorschrift voor logopedische revalidatie te laten invullen voor de arts. Daarna kan de therapie opgestart worden.

STAP 4: Tijdens de duur van de logopedische behandeling vinden wij het erg belangrijk om steeds in overleg te mogen treden met alle betrokken partijen. Daarom houden wij ook regelmatig multidisciplinair overleg met ouders, school, CLB, artsen en andere zorgverleners. Natuurlijk gebeurt dit enkel indien de cliƫnt daar zijn toestemming voor geeft.

STAP 5: Als de therapie op zijn einde loopt zullen wij u indien mogelijk en gewenst enkele follow-up afspraken geven.


Centrum voor Logopedie - Oudenaardsesteenweg 204A 8500 Kortrijk - Tel. 056 51 17 51 - Privacyverklaring
However here is in which the hublot replica differed. Exactly where Blancpain created it's watch out for make use of through unique causes, Rolex created the actual Submariner for everybody. Pastime scuba diving had been among the fake rolex sale sports activities of times, the actual creation from the rolex replica uk significantly decreased the price as well as elevated the actual relieve as well as security associated with marine pursuit, as well as Rolex capitalised about this immeasurably. Under ten years following the intro from the rolex replica sale that was certainly hurried, the very first version not really using a title, the actual 5513 was launched, the replica watches sale licensed edition from the previously 5512. It had been less expensive compared to replica watches sale constructed particularly to obtain this about the arm of everybody as well as anybody, also it proved helpful like no bodies business.