START > Praktisch


De logopedist zorgt voor preventie, diagnose, behandeling en follow-up van peuters, kleuters, kinderen en volwassenen met logopedische problemen.

Wij gaan steeds als volgt te werk:

STAP 1: We nodigen u uit voor een anamnesegesprek waarbij wij u eerst aan het woord laten om zo uw hulpvraag te kunnen formuleren en uw bezorgdheden te kunnen uiten.  We gaan ook samen wat dieper in op de problematiek en kijken of therapie effectief nodig en zinvol kan zijn. Indien dit het geval is zullen wij u doorverwijzen naar een specialist of huisarts, want vaak is een voorschrift van hen nodig om terugbetaling te kunnen krijgen van uw mutualiteit.

STAP 2: Nadat we het ingevulde voorschrift voor logopedisch bilan ontvangen hebben, wordt een afspraak gemaakt voor het onderzoek. Op die manier kunnen we het probleem ook kwantitatief in beeld brengen.

STAP 3: Indien uit het onderzoek blijkt dat er effectief een probleem aanwezig is en er logopedische begeleiding noodzakelijk is, dient u het voorschrift voor logopedische revalidatie te laten invullen voor de arts. Daarna kan de therapie opgestart worden.

STAP 4: Tijdens de duur van de logopedische behandeling vinden wij het erg belangrijk om steeds in overleg te mogen treden met alle betrokken partijen. Daarom houden wij ook regelmatig multidisciplinair overleg met ouders, school, CLB, artsen en andere zorgverleners. Natuurlijk gebeurt dit enkel indien de cliƫnt daar zijn toestemming voor geeft.

STAP 5: Als de therapie op zijn einde loopt zullen wij u indien mogelijk en gewenst enkele follow-up afspraken geven.


Centrum voor Logopedie - Budastraat 30 - 8500 Kortrijk - Tel. 056 51 17 51 - Privacyverklaring